Regulamin ligi ogólnopolskiej 14/15

1. Założenia ogólne

 • Liga ma za zadanie zrzeszać graczy aktywnych turniejowo w rywalizacji trwającej przez cały okres sezonu turniejowego
 • Uczestnictwo w turnieju liczonym do Ligi jest równoznaczne z akceptacją swojego w niej występowania.
 • Liga nie jest oficjalną instytucją, osoby prowadzące ją nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści materialnych, jest to inicjatywa „od graczy, dla graczy”

2. Czas trwania

 • Sezon ligowy rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem indywidualnych Mistrzostw Polski, i kończy się tydzień przed kolejnym turniejem tej klasy
 • Tydzień czasu jest potrzebny osobom odpowiedzialnym za ranking, żeby doprowadzić ranking do ostatecznej wersji.
 • Uroczyste zakończenie każdego sezonu ligowego będzie miało miejsce na indywidualnych Mistrzostwach Polskich sezonu następnego.

3. Sposób liczenia punktów

 • Punkty zdobywamy za zajete miejsce na turnieju – ich ilość jest zależna od naszego miejsca, jak i ilości wszystkich osób na turnieju. Tabela z punktami została skonstruowana za pomocą rozkładu naturalnego liczb w zakresie od 60 do 200 http://www.x-wing.pl/ranking-ogolnopolski/ranking-punktow/
 • Wynikiem gracza jest średnia ze wszystkich turniejów przeliczana według wzoru (SUMA pkt z turniejów(maks 200 za każdy)/ilość turniejów)*5. Wszystkie punkty dodatkowe (powyżej 200), wynikające z mnożników nadawanych przez turnieje klasy wyższej niż Competitive są dodawane do wyniku końcowego w niezmienionej wartości, tworząc ostateczny wynik danego gracza.
 • Gracz ma możliwość usunięcia ze swoich wyników jednego najniższego rezultatu, na każde 5 rozegranych turniejów
 • Gracz musi rozegrać minimum 5 turniejów w całym sezonie, aby być branym pod uwagę w rankingu końcowym
 • Każdy gracz może wykorzystać maksymalnie 3 premie wynikające z mnożników dla turniejów klasy premier, w tym maksymalnie raz dodatkowy mnożnik za udział w Mistrzostwach Polski.
 • Za każdy udział w turnieju klasy Premier gracz otrzymuje jednorazowy bonus do puli punktów dodatkowych. Maksymalna ilość punktów uzyskana z tego tytułu nie może przekroczyć 20.

4. Klasy turniejów

 • Turnieje zapewniają różne mnożniki, ze względu na ich klasę, ale i stawiając różne wymagania przed organizatorami.
 • Szczegółowy sposób w jaki należy zgłaszać turnieje został wyjaśniony w punkcie 5 tego regulaminu.
 • Competitive – x1 punktów, turniej musi być ogłoszony przynajmniej 2 tygodnie przed terminem jego rozgrywania, przynajmniej 9 graczy, przynajmniej 4 rundy Swiss
 • Premier – x1.5 punktów, dodatkowe 5 pkt za udział do puli końcowej, turniej musi być ogłoszony przynajmniej miesiąc przed terminem jego rozgrywania, przynajmniej 17 graczy, ilość rund oraz “final cut” według sugerowanej tabeli Fantasy Flight Games, turniej musi być prowadzony przez niegrającego sędziego i być obsługiwany na komputerze. Jeżeli turniej nie spełni podanych warunków, to jest traktowany jako turniej klasy Competitive.
 • Mistrzostwa Polski – x1.75 punktów, dodatkowe 15 pkt za udział do puli końcowej, turniej musi być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące przed terminem jego rozgrywania, przynajmniej 33 graczy, ilość rund oraz “final cut” według sugerowanej tabeli Fantasy Flight Games, turniej musi być prowadzony przez niegrającego sędziego i musi być obsługiwany na komputerze, odbywają się maksymalnie dwa turnieje tej klasy w sezonie (Mistrzostwa Polski i Drużynowe Mistrzostwa Polski).
Ilość Graczy Ilość rund Swiss Ilość rund Swiss + TOP
9 do 16 4 rundy brak potrzeby rozgrywania TOP
17 do 32 5 rund min 3 rundy + TOP4
33 do 64 6 rund min 4 rundy + TOP8
65+ 7 rund min 4 rundy + TOP16

5. Zgłaszanie turniejów

 • Aby turniej został policzony do Ligi, musi on zostać zgłoszony zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi dla jego klasy.
 • Zgłoszenie na adres mailowy redakcja@x-wing.pl (tytuł mail’a powinien zawierać datę, miejsce oraz klasę turnieju np. 30-31.08.2014 Warszawa MP)
 • Ogłoszenie na forum Galakty pod adresem http://www.forum.galakta.pl/viewtopic.php?t=6367

6. Format turniejów

 • Podstawowym formatem na podstawie, którego zliczane są punkty do rankingu, jest domyślny format rozgrywek przedstawiony przez FFG, czyli „Standard Dogfiht 100pts”.
 • Organizator ligi dopuszcza możliwość organizacji turnieju z innym formatem niż domyślnie przyjęty, jednak zastrzega sobie prawo do każdorazowego rozpatrzenia wniosku o organizację takiego turnieju i w konkretnych, obiektywnych przypadkach do nieuwzględnienia go w lidze. Każdorazowe takie działanie, może zostać podjęte jedynie w momencie zgłaszania turnieju do ligi (jeżeli została wyrażona zgoda, nie można jej cofnąć), chyba że organizator naruszył warunki, które zostały postawione przed nim np w kwestii zmian w regulaminie formatu.
 • Turnieje innych formatów niż standardowy mogą odbywać się co najwyżej na poziomie rangi Competetive, z dopuszczeniem specjalnie zorganizowanych turniejów przez twórców ligii X-wing.pl. Organizacja ów turniejów może zostać powierzona osobom trzecim, które nie są organizatorami ligi, ale każdorazowo takie działanie musi zostać z odpowiednim wyprzedzeniem zaanonsowane na forum publicznym do wglądu przez wszystkich uczestników (minimum tutaj jest informacja i potwierdzenie na forum Galakta.pl).

7. Rankingi

 • Ranking ogólny, jest rankingiem indywidualnym dla każdego gracza. Pozycję gracza ustala się na podstawie przeliczenia punktów zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 3 tego dokumentu.
 • Do ostatecznego wyniku gracza liczą się : średnia z turniejów przeliczona według zasad z punktu 3 + punkty dodatkowe uzyskane z mnożników oraz przysługujące za udział w turnieju wyższej klasy.

8. Nagrody i składka ligowa

 • Na początku sezonu ligowego, w trakcie Mistrzostw Polski odbywać się będzie rozdanie symbolicznych nagród dla najlepszych graczy za sezon poprzedni.
 • Każdy gracz, który rozegrał minimum 5 gier otrzyma pamiątkową nagrodę za udział w danym sezonie ligii. Pozostałe środki zostaną przekazane na dyplomy i puchary dla najlepszych graczy w lidze.
 • Organizator turnieju klasy Competetive oraz Premier liczących się do ligi jest zobowiązany po wydarzeniu wykonać przelew do osoby zajmującą się składkami ligowymi (skarbnik Ligi) w wysokości złotówki za każdą osobę uczestniczącą w turnieju. W przypadku, kiedy na turnieju nie obowiązywało wpisowe, organizator pokrywa koszty ligowe z własnych funduszy
 • Numer konta bankowego na który należy przelać środki to: „03 1140 2004 0000 3002 7526 2641” (mBank) – maksymalny czas na wykonanie przelewu, aby turniej został zaliczony do rankingu to dwa tygodnie od dnia rozegrania turnieju. W przelewie w polu nazwa prosimy o wpisanie: „Liga X-wing.pl”. Prosimy o zachowanie potwierdzenia wpłaty w przypadku problemów i ewentualnej reklamacji do banku.