Regulamin Changelog 14/15

Wersja 1.1 (1.11.2014)
– Prze numerowaniu uległy sekcje numer 6 i 7 – od teraz będą kolejno sekcjami 7 i 8
– Dodano nową sekcję numer 6 – 6. Format turnieju
– Dodano formułę wpisu w sekcji 6 odnoszącą się do formatów turniejów.

Powodem wprowadzenia zmian w regulaminie, jest ujednolicenie jego treści zgodnie z przyjętymi przez twórców założeniami, co w przyjętej na dzień 20 lipca 2014 roku wersji 1.0 nie zostało doprecyzowane. Sprawa dotyczy formatów w jakich rozgrywane są turnieje, a konkretnej uściślenia, że wszystkie informacje zawarte do tej pory w regulaminie powinny być traktowane, jako te, które odnoszą się do formatu „Standard Dogfight 100pts”. Idąc jednak naprzeciw oczekiwaniom niektórych organizatorów dopuściliśmy możliwość organizacji innych formatów o czym ów punkt mówi i szczegółowo określa przyjęte przez nas zasady organizacji takich.